Vedtatte kovanentregler

Trosskapsed
 • (… trenger en formulering …)
Styringsform
 • Rådsmøte holdes fast midtvintersdag og midtsommersdag.
 • Alle Maguser har en stemme på rådsmøtet. Ved like stemmefordeling så forkastes/utsettes vedtaket.
Plikter
 • Enhver magus som slutter seg til kovanentet, må i løpet av sine første 5 år som medlem bidra med 10 sesongers arbeid til fellesskapet hvor det ikke vil bli gitt noen kompensasjon.
 • Etter de første fem årene så forplikter alle maguser seg til å jobbe en pliktsesong for kovanentet, og kan jobbe en sesong ekstra per år dersom det er fornuftig arbeid og gjøre, flere sesongers arbeid kan avtales via rådsmøte.
 • Envher companion skal arbeide for kovanentet 2 sesonger per år hvor han tjener til livets opphold, lærer opp andre eller gjør annet arbeid som vedkommende blir pålagt. De øvrige sesongene gies han fri til å dyrke sine egne interesser, lære og arbeide for sin egen lykke.
 • Maguser som samler inn vis (f.eks. gjennom eventyr) beholder 25% (rundet opp) til å dele seg i mellom. Resten får kovanentet.
 • Maguser som forsker frem spells, kan få dette godkjent som kovanent-tjeneste om dette avklares i forkant og får klarsignal fra rådet.
Vis-konto (Etter fem års deltakelse i kovanentet)
 • Kompanions: 1 vis per sesong
 • Maguser: 1 vis for pliktsesonger/3 vis for ytterligere sesonger.
Rettigheter
 • Ethvert medlem får forsørget sitt livsopphold av felleskassen.
 • Healing?
Priser på magiske ressurser
 • Charged items: 1 vis per Charge
 • Lesser enchantments: 5 vis
 • Longlivity ritualer betales av “egen lomme”, konvantet betaler den mest egnede magusen (høyest Creo-Corpus labtotal) i kovanentet for å bruke en sesong på å utvikle et slikt.
  • NB! Dersom den mest egnede magusen er mottakeren av ritualet selv, så kan dette føres som en pliktsesong med tilsvarende belønning.

Vedtatte kovanentregler

Ars Norsica Nightowl82