Spilltid kontra real-life-tid

Tiden i spillet “linkes” til virkelig tid der hovedregelen er at en måned i virkeligheten tilsvarer et år i spillet. Spilles det ikke eventyr, så sitter karakterene hjemme på Saltøya og “gror” i stedet. Så det blir opp til alle i gruppen til å ta initiativ til, og eventuelt å lede interessante eventyr

Dersom spillerne ikke bruker sesongene til karakterene sine, senest en uke etter at tiden er spolt, så bruker story guide (sannsynligvis Jostein) eller dertil oppnevnt stedfortreder (sannsynligvis Petter) de sesongene som er passert. Dette skal gjøres i god og vennlig ånd i trå med karakterens beste og bakenforliggende konsept.

Spoleliste

 • 31. Oktober 2011 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1281
 • 30. November 2011 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1282
 • 31. Desember 2011 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1283
 • 31. Januar 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1284
 • 29. Februar 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1285
 • 31. Mars 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1286
 • 30. April 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1287
 • 31. Mai 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1288
 • 30. Juni 2012(kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1289
 • 31. Juli 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1290
 • 31. August 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1291
 • 30. September 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1292
 • 31. Oktober 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1293
 • 30. November 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1294
 • 31. Desember 2012 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1295
 • 31. Januar 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1296
 • 28. Februar 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1297
 • 31. Mars 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1298
 • 30. April 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1299
 • 31. Mai 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1300
 • 30. Juni 2013(kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1301
 • 31. Juli 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1302
 • 31. August 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1303
 • 30. September 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1304
 • 31. Oktober 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1305
 • 30. November 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1306
 • 31. Desember 2013 (kl 23:59:59 Tidssone: +1/Oslo) → Det spoles frem t.o.m. Vinter 1307

Dersom man er opptatt med et eventyr når spolingen skulle skjedd, kan man enten bare “resolve” eventyret per historie-fortelling, eller man kan bli enig om å utsette neste spoletidspunkt til eventyret er ferdig

Spilltid kontra real-life-tid

Ars Norsica Nightowl82