Sesongaktiviteter, arbeid og eventyr

Forutsigbare events (som spillerne mer eller mindre blir dradd inn i ufrivelig)
 • 1274 – Sommer: Kong Håkon kommer til Nidaros, møte i Frostatinget
Potensielle eventyr (som spillerne kan velge å involvere sine karakterer i)
 • Finne Vim eller Rego vis kilde, som trengs for å “fore” Aegis of the Heart (Noe vag plan, men nødvendig)
 • Utforske Stiklestad
 • Utforske de gamle gravplassene (Farlige fearies)
 • Oppdrive et hellig tre for Odin-alteret (Grimir)
Potensielle tjenester man kan gjøre i pliktsesonger eller for å tjene vis.
 • Dele labtekster (Skriving) (Mulig for alle)
 • Produsere Parma Magica tractuser (Skriving) (Mulig for alle med 5 i Latin)
 • Produsere tractuser i Arts, Magic Theory, Penetration, Concentration og Finesse (Skriving) (Mulig for alle med 5 i Latin)
 • Kopiere bøker og labtekster for bytting på tribunaler (Skriving) (Mulig for alle/særlig Lloyd)
 • Finne opp/Produsere “Potion of Recovery” (Labarbeid) (Amadeus)
 • Finne opp/Produsere “Life Loaner Lotion” (Labarbeid) (Amadeus)
 • Finne opp/Produsere “Potion of Fire Protection” (Labarbeid) (Amadeus)
 • Finne opp/Produsere “Belt of Levitation” (Labarbeid) (Amadeus)
 • Finne opp/Produsere “Wardingkritt” (Labarbeid) (Hugo)
 • Enchante 2x “Salt-utvinner” fra Labtekst (Labarbeid) (Amadeus)
 • Lære Aegis of the Heart (Labarbeid) (Hugo)
 • Organisering/delta i byggingen av kovanentet (Practice/exposure XP) (Mulig for alle)
 • Bygge opp et appotek/urtelager med ingredienser for gift og medisin () (Lloyd)
 • Bygge opp et mundant bibliotek () (mulig for alle, muligens et eventyr)
 • Rekruttere flere Grogs (krigere) (mulig for alle, muligens et eventyr)
 • Rekruttere flere Grogs (speidere) (mulig for alle, muligens et eventyr)
 • Rekruttere flere eksperter (i medisin, urtelære og annen kunnskap) (mulig for alle, muligens et eventyr)

Sesongaktiviteter, arbeid og eventyr

Ars Norsica Nightowl82