Saga-relevante abilities

Academic
  • Theology, Norse: Kunnskap om de norrøne gudene, ritualer, doctriner og historier tilknyttet til dem.
Arcane:
  • Rune Magic: “Magic Theory”-skill for runemagien..
General
  • Area Lore: Norden: Generell kunnskap om legender, historie, politikk og gegofrafi i norden og skandinavia
  • Area Lore: By region: (“fylke”/“by”) Spesifikk kunnskap om et sted, som gir 5 lavere Ease Factor enn den “bredere” skillen.
  • Profession: Apothecary – Kunnskap om urter for medisin og gift (Se Arts & Academe)
  • Profession: Scribe – Skrive/kopiere-skillen
Languages
  • Norse: Fellesspråk for Norden.
  • Old Norse: Gammelnordisk runespråk
Craft
  • Craft: Forgery: Forfalskning av dokumenter, symboler og seil.
  • Craft: Runes: Skrive det gamle runespråket

Saga-relevante abilities

Ars Norsica Nightowl82