Norrøne vesener - En sagainnføring

Dette er et forsøk på en oversikt for å få den norrøne-mytologien til å “passe inn” i den overordnede metafysiske strukturen til Ars Magica spill-systemet. Det er altså noe i rettning av en generell veiledning som hjelp for å senere utvikle konkrete skapninger til sagaen ved hjelp av spill-systemet.

Alle tilpassningene og valgene er nok ikke optimale, verken i forhold til mytologien eller i forhold til spillmekanikken, men det viktigste er at mytologien får en “norrøn-feel” og at det spillmekaniske får en “praktisk-karakter” med en viss logikk som gjør det mulig å bruke i kamp, i “statting”, og i forskjellige eventyr.

De to hovedkategoriene av mytologiske vesener er magic og faerie. Det må bemerkes at om et vesen er “godt” eller “ondt”, om den støtter den ene eller den andre fraksjonen innad i mytologien, er ikke relevant for hva slags vesener det er. Det finnes “ondskapsfulle” versjoner både av magiske- og fearie-skapninger, og det finnes “gode” versjoner av både magiske- og fearie-skapninger. Den avgjørende faktoren for hvorvidt et vesen tilhører magi-riket eller fee-riket er hvor deres vitalitet og krefter kommer fra.


Guder: Æsir (Faeries)

Veldig svekket, men er i ferd med å revitaliseres.
Guden (feen) Odin er også sterkt assosiert med magic-realm.

Norse mythology family tree

Guder: Jotnir (Magic)

Delvis fanget, opperer gjennom å gi krefter til sine tjenere som muspelli-magikere, jøtull-troll og andre kjemper. Om de slippes løs på verden, så startes ragnarokk.


Drager (Primært magic)

Draug (Pirmært magic)

De levende døde.

 • Jorddraug (Egen betegnelse)
 • Vasdraug (Egen betegnelse)

Dverger (Magic)

Tilknyttet æsene som deres smeder

Kjemper/Riser (Magic)

Tilknytet jotnene, og er en mindre variant av dem.

 • Fjellkjemper
 • Frostkjemper
 • Ildkjemper
 • Stormkjemper

Naturånder (Primært magic)

 • Alle slags rare ånder som svever rundt.

Nisser (Magic)

 • Gårdsnisser
 • Skipsnisser

Troll (Primært magic)

 • Sprekker i sollys
 • Frykter lyn og torden
 • Lever av vis, skog, kjøtt/blod, sand fra sjøbunnen og gråstein (vokser til litt der etter)
 • Tiltrekkes og blir aggresive av kristensmanns blod (dvs… lukter dåp, lukter tro og lukter spesielt True Faith)
 • Sterke men stygge og illeluktende
 • Kan ha 1-3 hoder

De norrøne troll-kunnerene har delt de forskjellige trollene i tre hovedkategorier, som hver finnes i fire underkategorier. Trollene er kjent for å bli mindre intelligente etterhvert som de vokser og eldes.

Hovedtyper: Skogtroll, bergtroll, sjøtroll (Magiske)

 • Tusseladder
  • Might Score: 1-10
  • Size: -2 til 1 (0,9 m – 1,6m) (23kg – 33kg)
  • Kvasi-intelligente småtroll, gjerne utspekulerte
 • Rimtusser
  • Might Score: 11-20
  • Size: +1 til +3 (2m – 4,2m) (107 kg – 1075 kg)
  • Mellomstore troll, uintelligente
 • Raglefanter (gigantiske troll)
  • Might Score: 21-30
  • Size: +3 til +8 (3,3m – 26m) (1 tonn – 50 tonn)
  • Gigantiske troll, uintelligente
 • Dovregubber
  • Might Score: 31-50
  • Size: +8 til +13 (12m – 40m) (107tonn – 3 000tonn)
  • Store kvasi-intelligente troll – egoistiske og ondskapsfulle.

Spesialtroll: Jøtuller (Fearies)

 • Might Score: 15-35
 • Size: 0 til +3 (1,5m – 4,2m) (1,6m – 4,2m)
 • Svært-intelligente troll, ondskapsfulle og spesielt tilknyttet jotnene.
 • Nærer seg på vitalitet fra mennesker og andre troll.
 • Usårbare, manipulative og svært farlige.

Troll størrelse: Typiske soak, strength og skadenivåer:

Size Brawl attack Brawl damage Brawl defence Soak Light wound Medium wound Heavy wound Incapacitated Dead
-2 +0 +0 +5 +3 1-3 4-8 9-13 14-20 13+
-1 +0 +1 +5 +4 1-4 5-9 10-14 15-20 17+
0 +4 +5 +5 +5 1-5 6-10 11-15 16-20 21+
+1 +4 +6 +4 +6 1-6 7-12 13-18 19-24 25+
+2 +5 +7 +4 +8 1-7 8-14 15-21 22-28 29+
+3 +5 +8 +4 +10 1-8 9-16 17-24 25-32 33+
+4 +6 +9 +4 +12 1-9 10-18 19-27 26-36 37+
+5 +6 +10 +3 +14 1-10 11-20 21-30 31-40 41+
+6 +7 +11 +3 +16 1-11 12-22 23-33 34-44 45+
+7 +7 +12 +2 +18 1-12 13-24 25-36 37-48 49+
+8 +8 +13 +2 +20 1-13 14-26 27-39 40-52 53+
+9 +8 +14 +2 +22 1-14 15-28 29-42 43-56 57+
+10 +9 +15 +1 +24 1-15 16-30 31-45 46-60 61+
+11 +9 +16 +1 +26 1-16 17-32 33-48 49-64 65+
+12 +10 +17 -0 +28 1-17 18-34 35-51 52-68 69+
+13 +10 +18 -1 +30 1-18 19-36 37-54 55-72 73+

NB! Strength = ca. Size +2, ca. Quickness = 2 – Size , Brawl Ability: 3-10, Soak = ca. 5 + Size x 2
NB!! Trollene er ikke boostet i særlig grad med “combat-enhancing” qualities
NB!!! Alle trolltypene har Ways of the Land (+3) som samsvarer med deres hjemmemiljø.


Vetter (Primært faeries)

 • Dverge-feer
  • Ikke veldig vanlige i denne versjonen av det mytiske skandinavia, selv om Realms of Power: Fearie foreslår de norrøne dvergene som feer. Det er likevel mulig at det finnes vannskapte, bitre og hevngjerrige duergar-dverge-varianter krypende rundt dypt inne i den nordiske fjelleheimen.
 • Huldre
  • “Jobber” alene
 • Nøkken
  • “Jobber” alene
 • Mørkalver
  • Assosiert med frykt
  • Danner egne samfunn
 • Lysalver
  • Assosiert med fristelser
  • Danner egne samfunn
 • Strøvetter (eget uttrykk)
  • Merkelige feer som lurer rundt i berg og kratt, har en tendens til å opptre som, og etterlikne andre vesener.
 • Volver
  • Fristinner og spåkoner som man søker hjelp hos.
  • “Jobber” alene
  • Kan være menneskekvinner som bare flørter med alvenes makter.
 • Valkyrier
  • Odins skjoldmøyer

Demoner (Infernal)

Engler (Dominion)

Helgener (Dominion)

Spøkelser (Magic)

En form for ånder


En kommentar til hvilke abilities som trengs for kunnskap!

Area Lore: Norden (Legends): Gir en karakter generisk kunnskap om de forskjellige skapningene av den type som finnes på folkemunne, men ikke noen dypere forståelse av den “mekanikk” og/eller “lover” som deres krefter og svakheter fungerer etter.

Realm Lore: I motsetning til Area Lore, så gir dette en forståelse av nettopp “mekanikk” og/eller “lover” som vesenenes krefter og svakheter fungerer etter.

Magic Theory: Gir en forståelse av hvordan hermetisk magi kan påvirke skapningene.

Theology: Christian: Knyttet til hva kirken lærer en om visse skapninger. Ting omtales pirmært i to kategorier, guddommelig og infernalsk.

Theology: Norse Paganism: Som Area Lore: Norden, bare at den er mer knyttet til gudene, og ritualene som vedrører disse.


Kjente norrøne magitradisjoner

Vitkir: Runemagikere (Nøytrale)

 • Fra Hedge Magic

Gothir: En form for prester (Henter krefter og velsignelser fra æsene)

 • Sydd sammen fra Realms of Power: Fearie

Muspelli: Jotnemagikere (henter krefter fra Jotnene/bruker dem i deres tjeneste)

 • Fra Rival Magic

(Trollsynir er en annen jotne-magi-tradisjon, som såvidt jeg forstår er en form for prester fra Hedge Magic, disse brukes ikke i sagaen)

Norrøne vesener - En sagainnføring

Ars Norsica Nightowl82