Definisjoner og klarifisering av måleenheter

1 Pace = 1 Romersk Pace = 1,48m

Romerne målte lengden av et-steg-med-hver-fot, men i England var det vanligere og bruke 1 pace som å være lengden av et steg (da. ca 1 yard, eller mer i retning av 74 cm).

RAW er noe uklart med hva som egentlig menes her. Men enkelte spillere har påpekt at det kan sluttes ut to enkeltpassasjer i hovedboken, at spilldesignerene egentlig har ment en engelsk pace:

ArM5 172: “A single combat round … takes about six seconds.”
ArM5 112: “Ten paces per round (five feet per second).”

I vår gruppe velger vi den romerske definisjonen (1,48m) fordi det er den vi alltid (men mer eller mindre tilfeldigvis) har operert med.

Dette gjør 1 Pace = Ca. 5 foot

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pace


1 Leauge = “Moderne (Land) Leauge” = 4,8 km

RAW gir ingen tydelig definisjon på hvilken enhet som menes her. Så av mer eller mindre tilfeldige grunner har vi valgt verdien til å være 4,8 km, som er en engelsk land-league, eller tre engelske land-mil.

ReCo-spellet “Seven Leauges Stride”, er den viktigste årsaken til at dette blir greit å definiere eksakt.

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/League

Wikipedia (Sju-mils-støvler): http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-league_boots

NB! Det er kanskje et mer elegant alternativ og konsekvent kjøre romerske-måleenheter, da blir en league = en romersk league = 2.2225 km

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Roman_units_of_measurement


Noen historiske fot-varianter

1 romersk fot 300,5 millimeter (varierte etter keiser)
1 britisk fot 1/3 yd 304,8 millimeter
1 SI-fot 1/3 yd 304,8 millimeter
1 norsk fot 313,75 millimeter
1 dansk fot 313,85 millimeter
1 prausisk fot 313,85 millimeter

Wikiepdia: http://en.wikipedia.org/wiki/Feet


Noen historiske Mile-varianter

1 romersk mile 1000 romerske paces 5000 romerske fot 1479 meter
1 (britisk) land mil 1609 meter
1 (britisk) nautisk mil 1852 meter
1 dansk-tysk mil 24000 dansk-tyske foot 7532,5 meter
1 norsk mil 11298 meter
1 arabisk mil ca. 1925 meter

Wikiepdia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mile

Definisjoner og klarifisering av måleenheter

Ars Norsica Nightowl82