Ars Norsica

1274: Vår - Flukten fra Lubeck

Characters: Amadeus, Cornell

Rewards: +2 confidence

View
1274: Vår - Offer på Saltøya

Characters: Amadeus, Cornell, Hugo, Lloyd, Grimir, Guttulf

Rewards: +10 adventure xp, +2 confidence

View
1274: Vår - Drauger og Sokneprest

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Grimir og Guttulf

Rewards: +2 Confidence, +8 Corpus Vis

View
1274: Sommer - Landslov, trusler og bloting

Characters: Cornell, Guttulf

 • Kong Magnus får vedtatt den nye Landsloven på Frostatinget til stor misnøye blandt de geistlige.
 • Cornell blir truet av høvdingen på Åsen.
 • Det viser seg at, tre merkelige krigere ledet av en hard gammel mann, ser ut til å ha et brutalt tak på høvdingen.
 • Tåkemesteren roser innsatsen, og ytrer interesse for informasjon om det han omtaler som rune-magikerne.

Rewards: +2 Confidence

View
1274: Sommer - Gravhauger og mannedrap

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir og Guttulf

 • Gravhaugfadesen: 1 Grogg blir brutalt myrdet…
 • Innkreving av tort og svie fra høvdingen på Åsen: 2 brennende skip, og 10 fanger senere…

Rewards: +10 Adventure XP, +3 Confidence

View
1274: Sommer - Runetrollmenn

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir, Askgeir, Bragi og Guttulf

 • Runetrollmenn spionerer på, og studerer saltøya. Gjennom en kjede av tilfeldigheter så finner man ut av en av runetrollmennenes store svakheter og hemmeligheter: Runene er arcane lenker til dem som har laget dem, som det kan kastes touch spells gjennom.

Rewards: +4 Confidence

View
1274: Høst - Drauger

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir, Askgeir, Bragi og Guttulf

 • Angrep fra drauger
 • Groggrekrutering
 • Forhandling med tåkemesteren
  • Bytte til seg en ny Sumae: Det du måtte lure på? Intellego (SQ:10/L:13), mot Sumaen som Lloyd kopierte seseongen før og informasjon om runetrollemennenes svakheter.

Rewards: +2 Confidence, +8 corpus vis

View
1275: Sommer - Bryllupet på Drageid

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir + 2 Groggs (for å seile skip)
Gaver: Sverd til brudgommen, og tekstiler til bruden…
Ressurser: 20 skilling til hver av companionsene, 6 pund til kovanent ting, +1 skip

 • I løpet av disse vintermånedene, så kommer Bargi over et rykte på et av sine besøk til Erkebiskoppens hoff i Nidaros. Han blir fortalt om et bryllup som skal holdes langt nord i landet, som søker en dyktig skald til å underholde. Bryllupet skal holdes mellom høvding Gorm på gården Drageid i nærheten av Rongan i Saltfjorden, og Gunvei fra gården Borg i Lofoten.
 • Det blir sagt at høvdingen vil vie sin brud under lyset, som blir tolket som et gudsfryktig ønske hos erkebiskoppen.
 • Vår venn Grimir aner imidlertid ugler i mosen, og påstår at høvding Gorm akter å vie sin brud etter gammel norrøn skikk, fordi nettopp dette er en refferanse til eldgammel norrøn bryllupsskikk. Dersom dette stemmer, så er man muligens kommet over et potensielt sted for å rekruttere nye vikingkrigere til Saltøya.
 • Møte med skipsbrudne: Gruppen redder skipet, og repparerer det. De får eb ekstra bryllupsgave i form av en særdeles pen reinsdyrkappe, og et samesmykke som takk.

Rewards: +2 confidence

Cliffhanger: Stjålet drikkehorn, Guttulf melder seg selv, Grimir, Askeir og to grogger frivelig til å forfølge tyvene.

View
1275: Sommer - Svensk tyvpakk

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir + 2 Groggs

 • Man forfølger seks svensker sør-østover inn i sverige, og forsøker seg på et bakhold på leiren deres. To av svenskene ble drept i løpet av det første angrepet, men da resten kom seg på beina oppdaget man at overmakten ble for stor.
 • Askgeir klarte å stjele hornet i kampens hete, og snek seg med all den fart og smidighet han klarte å mobilisere bort fra leiren.
 • Guttulf og groggene kjempet så lenge de klarte, men til slutt forlot Guttulf mennene sine og flyktet mot skogen. De intetanende groggene, ble sekunder senere slaktet ned av svenskene da Guttulf forlot dem. (Noe Guttulf må gjøre opp med seg selv)
 • Grimir klarer å hukke opp med Guttulf, og sammen så finner de en alternativ rute gjennom villmarken, og tre stabasiøse døgn senere så er de tilbake til Drageid.

Losses: 2 grogger
Rewards: +3 confidence, (1 ekstra for Askgeir)

View
1275: Sommer - Et horn og en helt

Characters: Askgeir, Bragi

 • Askgeir kommer tilbake med hornet, og han og Bragi sauser opp helte-stemningen rundt dem drar etter de svenske tyvene. Etter 2 dager, så organiseres det en ekspedisjon for å dra ut å lete etter Guttulf, Grimir og de svunne.
 • 22 unge lovende krigerspirer blir med Askgeir og Bragi.

Rewards: +2 Confidence, 22 potensielle groggs.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.