Ars Norsica

1276: Vinter - Trejakt med Grimir 3/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir og Guttulf
Groggs: 11 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 5 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Møte med Ravn som snakker med Guttulf
  • Guttulf blir bedt om å vise mot og tapperhet for at det skal gå dem vel, av ravnen.
  • Guttulf får et miniatyrdrikkehorn med en trekork i, av ravnen.
 • Ankommer et imponerende dvergehold
  • Et ganske så ugjennomtrengelig ingangsparti
  • Man får vite at dvergene ikke kan formere seg
 • Går med på bekjempe svartalver og deres skumle ledsager.
  • Blir ført ned i kjelleren til en gruve, og begynner jakten.

Rewards: +3 confidence (1 av dem bonus for effektivitet)

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 2/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir, Guttulf, Cornell (er såvidt med)
Groggs: 12 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 6 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Brev til presten: Grunnet de siste dagers konfliktfylte tema, så ser vi oss nødt til å dra mot Nidaros, og søke visdom hos de mer skolerte. – Hilsen Hugo…
 • Drar så sørover til Saltøya for å få Cornell til å oversette runene.
  • Dem som søker konsultasjon med de gamle Gudene, kan dersom de viser sin verdighet forhandle med smedene om nøkkelen.
  • Det blir konkludert at kartet sannsynligvis viser veien til et dvergehold, i fjellene sør for ruinene av Munkeby kloster.
 • På vei nordover igjen møter gruppen en skip på vei fra Mære i full hast. De ror nærme og spør hva som er på ferde, og blir fortalt at en stor ulykke har skjedd, presten er blitt riv ruskende gal, har drept kirketjeneren og skrevet fullt av merkelige symboler i blod over hele kirken.
 • Gruppen slår leir ved Munkeby kloster som befinner seg midt i en infernalsk aura, og blir om natten angrepet/plaget av spøkelser, som i sinn tur antagelig blir styrt av en eller annen form for infernalsk kraft. Groggsene blir besatt/lurt/lokket til galskap, og det ender med en av dem hardt skadet. Resten av gruppen gjemmer seg i en beskyttelsessirkel.
 • Man avslutter med at man har funnet et av landemerkene på kartet fra Kirken.

Character scars: Demetrius +1 warping (caused by fumble), Hugo +1 warping (caused by fumble)
Rewards: +3 confidence, +1 premiebonus til Cornell

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 1/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir, Guttulf
Groggs: 12 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 6 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Man drar til Mære kirke, og etter en ut utfordende teologidebatt overfor presten, så ender gruppen opp alene i kirken lille julaften.
 • Man finner restene av en gammel brønn under kirkegulvet.
 • I bunnen av brønnen fnner man et hull i veggen, og ved midnatt kommer en rekke runer, og et kart til syne i brønnveggen.
 • Grimir tegner av runene med papir og kullstift som han stjeler fra presten.

Rewards: +2 Confidence, +1 ekstra til Hugo

View
1275: Sommer - Gjenforening

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir

 • Grimir og Guttulf møter igjen resten…
 • Kjøper 2 skip
 • Vedtar nye vedtekter for kovanentet..

Rewards: +2 Confidence, +22 Grogs

View
1275: Sommer - Et horn og en helt

Characters: Askgeir, Bragi

 • Askgeir kommer tilbake med hornet, og han og Bragi sauser opp helte-stemningen rundt dem drar etter de svenske tyvene. Etter 2 dager, så organiseres det en ekspedisjon for å dra ut å lete etter Guttulf, Grimir og de svunne.
 • 22 unge lovende krigerspirer blir med Askgeir og Bragi.

Rewards: +2 Confidence, 22 potensielle groggs.

View
1275: Sommer - Svensk tyvpakk

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir + 2 Groggs

 • Man forfølger seks svensker sør-østover inn i sverige, og forsøker seg på et bakhold på leiren deres. To av svenskene ble drept i løpet av det første angrepet, men da resten kom seg på beina oppdaget man at overmakten ble for stor.
 • Askgeir klarte å stjele hornet i kampens hete, og snek seg med all den fart og smidighet han klarte å mobilisere bort fra leiren.
 • Guttulf og groggene kjempet så lenge de klarte, men til slutt forlot Guttulf mennene sine og flyktet mot skogen. De intetanende groggene, ble sekunder senere slaktet ned av svenskene da Guttulf forlot dem. (Noe Guttulf må gjøre opp med seg selv)
 • Grimir klarer å hukke opp med Guttulf, og sammen så finner de en alternativ rute gjennom villmarken, og tre stabasiøse døgn senere så er de tilbake til Drageid.

Losses: 2 grogger
Rewards: +3 confidence, (1 ekstra for Askgeir)

View
1275: Sommer - Bryllupet på Drageid

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir + 2 Groggs (for å seile skip)
Gaver: Sverd til brudgommen, og tekstiler til bruden…
Ressurser: 20 skilling til hver av companionsene, 6 pund til kovanent ting, +1 skip

 • I løpet av disse vintermånedene, så kommer Bargi over et rykte på et av sine besøk til Erkebiskoppens hoff i Nidaros. Han blir fortalt om et bryllup som skal holdes langt nord i landet, som søker en dyktig skald til å underholde. Bryllupet skal holdes mellom høvding Gorm på gården Drageid i nærheten av Rongan i Saltfjorden, og Gunvei fra gården Borg i Lofoten.
 • Det blir sagt at høvdingen vil vie sin brud under lyset, som blir tolket som et gudsfryktig ønske hos erkebiskoppen.
 • Vår venn Grimir aner imidlertid ugler i mosen, og påstår at høvding Gorm akter å vie sin brud etter gammel norrøn skikk, fordi nettopp dette er en refferanse til eldgammel norrøn bryllupsskikk. Dersom dette stemmer, så er man muligens kommet over et potensielt sted for å rekruttere nye vikingkrigere til Saltøya.
 • Møte med skipsbrudne: Gruppen redder skipet, og repparerer det. De får eb ekstra bryllupsgave i form av en særdeles pen reinsdyrkappe, og et samesmykke som takk.

Rewards: +2 confidence

Cliffhanger: Stjålet drikkehorn, Guttulf melder seg selv, Grimir, Askeir og to grogger frivelig til å forfølge tyvene.

View
1274: Høst - Drauger

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir, Askgeir, Bragi og Guttulf

 • Angrep fra drauger
 • Groggrekrutering
 • Forhandling med tåkemesteren
  • Bytte til seg en ny Sumae: Det du måtte lure på? Intellego (SQ:10/L:13), mot Sumaen som Lloyd kopierte seseongen før og informasjon om runetrollemennenes svakheter.

Rewards: +2 Confidence, +8 corpus vis

View
1274: Sommer - Runetrollmenn

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir, Askgeir, Bragi og Guttulf

 • Runetrollmenn spionerer på, og studerer saltøya. Gjennom en kjede av tilfeldigheter så finner man ut av en av runetrollmennenes store svakheter og hemmeligheter: Runene er arcane lenker til dem som har laget dem, som det kan kastes touch spells gjennom.

Rewards: +4 Confidence

View
1274: Sommer - Gravhauger og mannedrap

Characters: Amadeus, Cornell, Lloyd, Hugo, Grimir og Guttulf

 • Gravhaugfadesen: 1 Grogg blir brutalt myrdet…
 • Innkreving av tort og svie fra høvdingen på Åsen: 2 brennende skip, og 10 fanger senere…

Rewards: +10 Adventure XP, +3 Confidence

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.