Ars Norsica

1279: Vår - Guttulf besøker møre

Characters: Guttulf,

 • Guttulf og “hundene” fyller opp sin pakt overfor Odin på en vakker vårnatt, i en idyllisk fjordarm langs mørekysten.
 • Kåre, Lars, Trond og Einar har fått et offisielt kallenavn som Guttulfs hunder!

Rewards: +2 confidence, +6 XP, et Fearie vow forsvinner

View
1279: Vår - Hugo forsvinner nordover

Characters: Hugo
Mundane Items: 15 Mytiske Pund

 • Blir skysset nordover av Seidmennene….
 • Gjør ymse snusk…
 • Oppfyller sin ed til Odin

Hjemme i kovanentet

 • Auren rundt treet vokser

Rewards:

 • +3 Confidence, +10 XP, Fearie vow forsvinner,
 • 1 Bok (katalogen)
 • 3 Bøker til Kovanentet:
  De Operationes Daemonum Dialogus by Michael Psellos, Summa on Infernal Lore, Level 5, Quality 12 (ROP: The Infernal s. 41)
  Caelestis Hierachia, Summa on Dominion Lore, Level 4, Quality 6 (ROP: The Divine s. 86)
  Principia Divinantus, Summa on Dominion Lore, Level 5, Quality 12 (Unik)
View
1278: Vinter - Angrepet mot Åsen

Characters: Amadeus, Cornell, Demetrius, Hugo, Guttulf og Askgeir

Angrepet mot Åsen

Vilkår for seidmennene:

 • Seidmennene godtar en representant (Cornell) fra kovanentet som storhøvding.
 • Seidmennene skal betale en vis-skatt på 50% av all visen de høster inn til kovanentet.
  • Dette vil i praksis si 8 vis per år.
  • Seidmennene tilbyr å la kovanentet velge hvilken vis eller fordeling av vis de ønsker, og sier seg villig til å betale skatten i disse typer vis dersom den faktisk finnes i seidmennene sitt vislager.
 • Kovanentet (dvs. storhøvdingen) forholder seg til seidmennenes leder og bare til ham. (Hans menn er fremdeles hans menn).
 • Pakten ble forseglet under Yggdrasil-spiren (som trenger et navn) i hovet på Saltøya, og således gjort “magisk” bindende via et blodoffer til Allfaderen. (Demetrius har en teori, om at prisen for å bryte denne pakten vil innebære at den som sverget pakten vil miste gaven, altså: Evnen til å kaste magi).

Vilkår for høvdingen og bøndene:

Rewards: +4 confidence (En viktig avklaring og milepæl for å sikre maktbasen til kovanentet). +8 eventyr-xp til dem som måtte ønske dette i stedet for XP’en fra sesongaktiviteten (høst eller vinter 1278).

View
1276: Vår/Sommer - Rådsmøte, seidmenn og dverger

Characters: Amadeus, Cornell og Hugo

Rådsmøte blir avholdt:

 • Det besluttes å angripe Åsen for å provosere frem en avklaring av forholdet til runetrollmennene/seidmennene.
  • Det blir vedtatt at Cornell skal forsøke å betale tåkemestrene to vis for å få låne labtekstene: Veil of Invisibility og Ward Against the Curious Scullion med den begrunnelsen at disse er essensielle ressurser for kovanentets fremtidige opperasjoner.
  • Det blir vedtatt at kovanentet bruker en av Amadeus sine pliktsesonger på å få ham til å forske frem formularen: Ward Against the Curious Scullion.
  • Det blir vedtatt at kovanentet bruker to av Cornell sine pliktsesonger på at han skal lære seg formularene: Veil of Invisibility og Silence of the Smoothered sound
 • Det besluttes å sende Cornell til dvergene for å forhandle frem en avtale om salthandel.

Tuntreet blir plantet:

 • Det vokser frem en nivå 5 magisk aura rundt Odin-alteret

Cornell besøker dvergene:

 • Finner ut at at veien dit krever at man går innom veimerkene man fant på i brønnen på Mære.

Tåkemestrene (våren 1277):

 • Den yngre av de to kjente tåkemestrene dukker opp, og går med på å låne bort labtekstene for 2 terram vis, med en syrlig kommentar om at det ikke må bli en vane.

Tåkemestrene (våren 1278):

 • Den eldste av de to kjente tåkemestrene dukker opp: Han ber om en oppdatering rundt den politiske situasjonen i Norge, og ber om at kovanentet får bytte til seg en bok i Perdo.

Rewards: +2 confidence (en ekstra i belønning for en lovende plan). Ny bok “Perdo-bok”: En øvelse i ødeleggelsens kunst (Level: 12, Quality: 9)!

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 5/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir og Guttulf
Groggs: 10 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 4 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Gruppen beseirer svartalvene
  • Guttulf drikker gaven fra ravnen i tide, og blir ikke slått ut av vesenet.
  • Hugo klarer ved hjelp av noe Vim-magi å ødelegge vesenet som terroriserer dvergene.
  • Etter en hard kamp med de resterende svartalvene, så klarer de å få kjempet dem ned.
 • Gruppen får nøkkelen og opplever stor takknemlighet fra dvergene
 • Alle blir med Grimir for å snakke med Odin
  • Status i Mære-kirke:
   • Kirken var midlertidig stengt på grunn av at presten hadde blitt gal og drept kirketjeneren etter at gruppen forlot kirken, tilsynelatende pga. samtalen med Hugo. Resultatet ble at man måtte snike seg inn i en tom kirke.
   • Noe annet “muffins” var skjedd i forbindelse med Prestens galskap: Beskjeden til presten fra Hugo var forandret til å være fra Demetrius. Presten drev også å mumlet Demetrius sitt navn.
  • Alle har hver sin opplevelse/samtale med Allfaderen
  • Grimir kommer tilbake skjelvende, men omfavner en kongle.
  • Nøkkelen var borte

Character scars:

 • Grimir: Bound to Yggdrasil/Odin… +X Fearie Sympathy (Må se nærmere på dette)
 • Guttulf: 2x Vow Flaw (Deal with Odin), +1 Fearie Sympathy: Demonstrating courage (5xp)
 • Hugo: 2x Vow Flaw (Deal with Odin), +1 Fearie Sympathy: Charm/Guile in Odins favor (5xp)
 • Lloyd: +3 warping (caused by fumble), 3x Vow Flaw (Deal with Odin), +1 Fearie Sympathy: Curiosity (5xp)
  Alle fearie sympathies må taes med en klype salt inntil videre (men alle har fått en)
  Kommentar: Guttulf får +5 og Grimir får +10 i Warping, de andre skulle hatt litt warping fordi de blir berørt av mektige faerie-krefter, men dette oversees mest av raushet.

Rewards: +4 confidence (belønning for å ha fullført), +10 Terram Vis, +6 Vim vis, Kongle fra Yggdrasil

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 4/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir og Guttulf
Groggs: 11 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 5 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • De finner en hemmelig svartalv-gang som de utforsker
 • Havner mellom to posisjoner med svartalver, og må kjempe seg ut bit for bit.
 • Sikrer sin posisjon med Rego-Vim Fearie ward (Lvl 12)

Losses: 1 Grogg (ofret for å teste ut fiendens posisjon)
Rewards: +4 confidence (gøyt, effektivt og strategisk bra spill) +8 Terram Vis

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 3/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir og Guttulf
Groggs: 11 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 5 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Møte med Ravn som snakker med Guttulf
  • Guttulf blir bedt om å vise mot og tapperhet for at det skal gå dem vel, av ravnen.
  • Guttulf får et miniatyrdrikkehorn med en trekork i, av ravnen.
 • Ankommer et imponerende dvergehold
  • Et ganske så ugjennomtrengelig ingangsparti
  • Man får vite at dvergene ikke kan formere seg
 • Går med på bekjempe svartalver og deres skumle ledsager.
  • Blir ført ned i kjelleren til en gruve, og begynner jakten.

Rewards: +3 confidence (1 av dem bonus for effektivitet)

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 2/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir, Guttulf, Cornell (er såvidt med)
Groggs: 12 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 6 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Brev til presten: Grunnet de siste dagers konfliktfylte tema, så ser vi oss nødt til å dra mot Nidaros, og søke visdom hos de mer skolerte. – Hilsen Hugo…
 • Drar så sørover til Saltøya for å få Cornell til å oversette runene.
  • Dem som søker konsultasjon med de gamle Gudene, kan dersom de viser sin verdighet forhandle med smedene om nøkkelen.
  • Det blir konkludert at kartet sannsynligvis viser veien til et dvergehold, i fjellene sør for ruinene av Munkeby kloster.
 • På vei nordover igjen møter gruppen en skip på vei fra Mære i full hast. De ror nærme og spør hva som er på ferde, og blir fortalt at en stor ulykke har skjedd, presten er blitt riv ruskende gal, har drept kirketjeneren og skrevet fullt av merkelige symboler i blod over hele kirken.
 • Gruppen slår leir ved Munkeby kloster som befinner seg midt i en infernalsk aura, og blir om natten angrepet/plaget av spøkelser, som i sinn tur antagelig blir styrt av en eller annen form for infernalsk kraft. Groggsene blir besatt/lurt/lokket til galskap, og det ender med en av dem hardt skadet. Resten av gruppen gjemmer seg i en beskyttelsessirkel.
 • Man avslutter med at man har funnet et av landemerkene på kartet fra Kirken.

Character scars: Demetrius +1 warping (caused by fumble), Hugo +1 warping (caused by fumble)
Rewards: +3 confidence, +1 premiebonus til Cornell

View
1276: Vinter - Trejakt med Grimir 1/5

Characters: Hugo, Lloyd, Grimir, Guttulf
Groggs: 12 (2 shieldgrogs for Grimir, Hugo og Lloyd, 6 ekstrakrigere for Guttulf)
Magical Items: 2x Potions of Recovery, 2x Life Loaner Lotion
Mundane Items: Olje, spader, hakker og tau

 • Man drar til Mære kirke, og etter en ut utfordende teologidebatt overfor presten, så ender gruppen opp alene i kirken lille julaften.
 • Man finner restene av en gammel brønn under kirkegulvet.
 • I bunnen av brønnen fnner man et hull i veggen, og ved midnatt kommer en rekke runer, og et kart til syne i brønnveggen.
 • Grimir tegner av runene med papir og kullstift som han stjeler fra presten.

Rewards: +2 Confidence, +1 ekstra til Hugo

View
1275: Sommer - Gjenforening

Characters: Grimir, Guttulf, Bragi, Askgeir

 • Grimir og Guttulf møter igjen resten…
 • Kjøper 2 skip
 • Vedtar nye vedtekter for kovanentet..

Rewards: +2 Confidence, +22 Grogs

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.