Ars Norsica

1284: Sommer - Baronens Problem 2/2

Characters and Equipment: Bragi og Cornell, ikke noe medbragt utstyr.

Baronen sender ut tre separate menn dagen etter at nøkken har krevd et nytt offer, til å bringe bønnen om hjelp til nidaros. De kommer trygt fram. Til Frosøe sendes ut en kar med navn Ljodolv Vinje, en form for agent for erkebiskopen, og Ljodolvs assistent. De snakker med lokalbefolkningen, baronen og presten, og undersøker forholdene på øyen, før assistenten blir sendt tilbake med Ljodolvs ordre.

En Biskop fra Nord-Trøndelag og 10 veteransoldater samt et relic som angivelig skal være en flis fra jesu kurst blir sendt til Frosøe. Bragi henger seg på, angivelig for å skrive et kirkevennelig epos om hendelsene. Bragi bearbeider biskopen på veien for å få ham til å forstå en fiktiv fare fra kongens menn, og få ham til å skille soldatene med flisen og belønningen i to separate grupper på hjemveien.

Cornell Sender av gårde Guttulf, Askgeir og 7 grogger, usynlige på nattestid i en fiskebåt mot Frosøe. Han overvåker øyen og trafikken fram og tilbake i falkeform. Han avtaler med Bragi å vise seg over dem i falkeform når han trenger å snakke med Bragi.

Ljodolv forstår fort at bygdefolket har vaklet i troen, og da soldatene og flisen ankommer, setter han i gang et omfattende program for botsøvelser for øybeboerne. Dette innbefatter tre piskeslag, og en rekke pater noster og ave maria’er, som syntes å bygge opp gudstroen (frykten?) deres kraftig. Ut på kvelden samme dag beordres soldater og beboere ut til “broen” til utstikkeren vest på øyen. Der blir flisen brukt til en flere timer lang seremoni, som ender med at nøkken/demonen blir trukket mot øyen, helt hellig vann på som får det til å hyle, og skutt med piler av soldatene. Det imploderer i ett voldsomt hyl som går gjennom marg og bein på alle i forsamlingen.

Etter dette virker det som at noe i befolkningen bare brister, og de omfavner Gud av hele sitt hjerte som gode kristne. Dagen etter hendelsen blir brukt til feiring, og til å takke Gud (og erkebiskoppen) for å ha bli befridd fra ondskapen som har tyranisert bygden så lenge.

Ljodolv viser seg å ha en sterkere personlighet enn biskopen, det ser derfor ut som om Bragi har bearbeidet feil mann en stund. Cornell sender derfor avgårde enda en kampgruppe ledet av Grimir. Bragi klarer likevel med hjelp av spilletalentet sitt å hisse den svake biskopen opp nok til at han tar ett oppgjør med Ljodolv, som ender med at Ljodolv tar flisen og halvparten av soldatene med seg hjem, på en voldsom omvei for å lure seg unna eventuelle angripere.

Pågrunn av biskoppens noe ambesisøse natur, og hans ønske om å skinne forran erkebiskoppen, samt takket være litt hjelp fra Bragi, så ryker biskoppen i strupen på baronen, og får han til å skrive et gjeldsbrev på 1000 mytiske pund, som biskoppen kan frakte med seg hjem til Nidaros, slik at hele opperasjonen ikke skal tilskrives Ljodolvs kløkt.

Bragi blir igjen på øyen, mens Cornell organiserer angrepet på kirkens menn. Det ender med at Cornell sleeper og blindfolder 5 soldater og biskopen, tar verdipapiret og lar hundene slakte det som ligger der. Han ber de ta seg tid med biskopen. Ljodolv tar en så stor omvei av Cornell innser at dette vil ta for mye tid, og Cornell avslutter derfor operasjonen og sender alle hjem til Saltøya.

Gjeldsbrevet blir solgt til tåkemestrene for 1000 Mytiske Pund, som med et ironisk uttrykk over ansiktet hinter til at de kommer til å gjøre god bruk av det

Rewards: 3 confidence, 10xp og 1000 MP

View
1284: Sommer - Baronens Problem 1/2

Characters and Equipment: Cornell, uten hverken utstyr eller klær.

Bragi dukker opp på Saltøya med nytt fra Nidarosdomen. Biskopen har gjort en avtale med en Baron ved navn Hallbjørn Frösöe, hvor Frösöe skal gi en donasjon til kirken, mot at kirken hjelper ham med noen uidentifiserte problemer han har på øyen sin Frösöe i Jamtland en 25 mils reise fra Nidaros.

Mest sannsynlig kommer kirken til å sende bort ett relic, f.eks en flis fra korset Jesus ble festet på, bevoktet av kirkens menn, for etter problemets løsning komme tilbake med relicen og en større pengebelønning.

Cornell vet ikke helt hvordan han skal slå kloen i disse pengene, og bestemmer seg derfor for å fly bort til Frösöe og snuse på både baronen og hva i all verden han vil ha hjelp fra kirken til. Etter litt over to timers flyvning som falk, gjør Cornell en rekognosering fra luften og identifiserer Baronens residens, kirken og mulig samlingsted for drikking i bygden. På kirken ligger presten spesielt merke til denne falken som sitter på toppen av kirken og speider utover, og blir ikke mindre opptatt av falken da den fanger en mus og ligger som trofe på trappen akkurat som en katt ville ha gjort.

Etter å ha underholdt prestene nok bestemmer han seg for å gjøre seg om til menneske, og gi seg selv en illusjon av munkebekledning. Han kommer i kontakt med øyboerne, og presenterer seg som Gunther, en tysk munk fra Lubeck, på vei til Nidaros.

Forteller videre at på sin vei har han hørt om problemene på øyen, og kunne ikke la være å tilfredsstille sin nysgjerrighet på hva som foregår her. Ett vennlig bondepar tilbyder ham kost og losji i låven sin, noe Cornell takker ja til. Det blir fort tydelig at dette er fattige barnløse folk, som egentlig ikke har noe til overs, men nærmest sulter seg selv for å gi munken på gjennomreise den største porsjonen av maten sin. De forteller ham om forsvinningene som har foregått, og Cornell reiser videre for å snakke med presten og en kar som nesten ble tatt. På veien går han rundt den lille Andsjøen, og legger merke til at selv dyrelivet holder seg unna vannene.

Det kommer fram at dette har foregått ett års tid, og at ca hver 14 dag er det en som forsvinner i nærheten av vannlegemer. Folk er redde for å gå langs sjøen, og de er livredde for å fiske. Eneste som er utpå sjøen er karen som besørger frakt til og fra fastlandet. Den gamle mannen som nesten ble tatt, forteller at han hørte navnet sitt sagt om og om igjen, og ble lokket mot sjøen. Han tror det er nøkken som er på ferde, mens presten heller mot at det er det infernalske som står bak og at dette er straffen for at folket på øyen ikke har vært flinke nok til å gå i kirken.Cornell går tur rundt øyen, før han legger seg for natten.

Neste dag bruker han til å gå rundt øyen og se om han oppdager noe, men kommer raskt fram til at det er mye mer effektivt å gjøre i falkeform. Han oppdager en krusning i sjøen, som han flyr nærmere, men får en følelse av å bli iakttatt. Han flyr derfor inn blant trærne og gjør seg usynlig før han flyr tilbake til hvor han så fenomenet, men det er borte. Han bestemmer seg for å sette av tre dager til overvåkning før han flyr tilbake.

Cornell tar seg en prat med baronen når han er på tur utenfor kirkens aura(2) og ved hjelp av tankelesning får han ut hvor mye baronen er villig og istand til å betale(250MP nå, 1000MP senere finansiert av eiendomssalg, han har ca 300-400MP i kontanter). Han får også inntrykk av at baronen i frykt for at Nøkken kan stikke av med pengeforsendelsen til kirken, venter på at en til skal bli tatt før han sender noen av gårde.

På¨den andre dagen ser han en mann som er på vei ut i sjøen, han ser ikke det som lokker ham. Cornell prøver å vekke mannen med å klore ham på hodet, men han bare fortsetter ut i sjøen. Cornell gjør seg derfor om til menneske, og prøver å trekke mannen opp igjen, noe som bare stopper ham fra å gå lengre ut. Cornell sleeper derfor mannen, og trekker ham opp til tørt land. Det rare er at han er vanskelig å vekke igjen, men etter noen solide klask våkner han.
Han bringes til Presten, som spesielt biter seg merke i denne falken som prøvde å redde mannen.

Han forteller at han ble lokket fra 100m innpå land, og har egentlig ikke noe nytt å komme med. Cornell bestemmer seg etter dette for at det er ikke så mye mer info å hente her, og flyr hjem igjen til Saltøya for å tenke ut hva han skal gjøre videre.

Lenker:

Rewards: +3 Confidence

View
1283: Vinter - Erkebiskopens sølv

Characters: Cornell, Hugo, Askgeir, Bragi og Guttulf
Grogs: 15 krigere
Mundane Items: Saltormnen (jomfruraid)

 • Brev fra Hugo skrevet i magisk blekk (for show)
 • (Uskyldige) Sameskatter blir solgt “privat” av erkebiskopen.
 • (Kjøper) Baron: Fredrich Willhelm August von Steuben
 • (Fikser) Erkebiskopens “løpegutt”: Ingjald Rissa – Motta betaling på farens gård
 • Ved hjelp av Askgeir, Bragi og litt mentem-triks finner Cornell ut tid og sted.
 • Cornell lokaliserer båten som Falk, organiserer et raid, og knuser all motstand med sitt nyoppfunnede spell: Insubstantial Blind Fold

Rewards: 500 MP, + 2 Confidence, + 10XP, Lab tekst: Tytalan Ink (som Hugo kommer med), ett superior longsword(+ 1 angrep) og ett excellent longsword, Sigmund inngravert på skaftet (+ 3 til angrep og forsvar)
Character scars: +1 Warping Cornell

View
1282: Sommer - Irlandsekspedisjon 3/3

Characters: Amadeus, Askgeir og Guttulf
Grogs: 14 krigere og 2 speidere
Mundane Items: 5 MP

Avtalen med Muirgen

 • Muirgen angir ikke Amadeus eller kovanentet (Salted Grace).
 • Muirgen viser hvordan portalsteinene virker.
 • Amadeus/kovanentet beholder den ene portalsteinen, inntil de har tjent 13 vis fra Regioen.
 • Muirgen får beholde livet sitt, og får friheten tilbake.

The Champion’s Portion
The champion’s portion is the best cut of meat from the bull: a section of the hindquarters and the tail. It is worth 5 pawns of Animal vis. It also has a magical property that the wearer will be able to invoke if the tail is draped around the waist or shoulders and prominently displayed. Three times a day the wearer can cast an enhanced version of Aura of Ennobled Presence (ArM5, page 145), which has a Range of Voice and a Target of Group, augmented to include 100 individuals. While not as powerful as Aedh claims, the champion’s portion does grant its owner the capability to lead 100 men. The champion’s portion loses this power if its vis is drained off. (Tales of Mythic Europe pg. 30)

Rewards: 4 animal vis, 3 terram vis, 4 corpus vis, item: champions portion (5 animal vis), +4 confidence, + 10 XP
Reward total kovanent(Session 1-3): 35 Vis (13 Animal, 6 Terram, 4 Corpus, 10 Perdo, 2 Aquam)
Reward total magi(Session 1-3): 8 Vis til Amadeus (5 champions portion, +3 til viskonto)

View
1282: Sommer - Irlandsekspedisjon 2/3

Characters: Amadeus, Askgeir og Guttulf
Grogs: 14 krigere og 2 speidere
Magical Items: Askgeir tok ut 2x invisibility, 1 x flying, og 1x recovery
Mundane Items: 5 MP

Angrepet på Dundrum Castle

 • Amadeus tenner på oljen han har dynket taket over muren og Barracksen med, venter til soldater og knights kommer ut før han griller 12 av de til døde og skader mange andre hardt.
 • En magus i tårnet gir de angripende irene stygge sår, og gjør Amadeus veldig sliten.
 • Det blir en hard kamp i porten hvor 20 irer 9 normannere, 6 walisere og 4 soldater fra Flanders dør. Guttulf og groggsene utgjør bakparten av angriperne, men hjelper til med å ta ut bueskytterne på murene.
 • Amadeus og Askgeir flyr usynlige inn i tårnet, Askgeir sniker seg bak magusen og gir ham ett dypt sår, men ikke nok til å slå ham ut. Han svarer med å sende Amadeus i bakken. I dette øyeblikk bryter angriperne igjennom. Guttulf får stormet opp og dreper den hardt skadete magusen.
 • Etter mye leting finner man portalstenene, men vet ikke helt hva man skal gjøre med de. Man mistenker at Muirgen vet mer om dette, og at hun løper rundt i reveskikkelse

Rewards: 10 perdo vis, 4 animal vis, 3 terram vis og 3 confidence, 1 bonusconfidence til Askgeir for å løse mysteriet med portalsteinene.

View
1282: Sommer - Irlandsekspedisjon 1/3

Characters: Amadeus, Askgeir, Bragi og Guttulf
Grogs: 14 krigere og 2 speidere
Magical Items: Askgeir tok ut 2x invisibility, 1 x flying, og 1x recovery
Mundane Items: 5 MP

Den eldre tåkemesteren dukker opp og får greie på at der er kopiert opp uvanlig mange bøker. Disse byttes inn i en creo og muto bok, som der er avtale om at skal kopieres opp og byttes inn i 200 levels med labtekster i henholdsvis mutocorpus, animal og herbam til Demetrius og 200lvls til Hugo i terram og vim. Pga av den høye kopieringshastigheten gir han tilbud om å kopiere opp ett fullt nybegynnersett på lvl 5 quality 15 bøker i alle arts og teknikker, i bytte mot en ekstra kopi til tåkemestrene (Totalt 150 levels som må kopieres).

Dagen etter ligger følgende bøker under tuntreet:

 • Skapergledens undefundigheter: Creo-Sumae – Level 11 / Kvalitet: 11
 • Endringens mystikk: Muto-Sumae – Level 13 / Kvalitet: 8

Forslag til spells:
(Dette blir gjort også litt av metagame-grunner. Da kovanentet ble dannet så var det hovedsakelig Amadeus og Cornell som hadde “skaffet” labtekster, så med dette så blir labtekst-samlingen i kovanentet nyttigere og mer rettferdig for alle magusene/spillere. Spellsene velges fra hovedboken og kan være maksimalt level 30.)

 • End of the Mighty Castle – PeTe25
 • Rock of Vicid Clay – MuTe15
 • Wall of Protective Stone – CrTe25
 • Opening the Intangible Tunnel – ReVi25
 • Sense of the Lingering Magic – InVi30
 • Circular Ward against Fearies – ReVi30
 • Circular Ward against Magical Creatures – ReVi30
 • Destroy The Beast of Legend – PeVi10 (Egen versjon, fungerer som Demon’s eternal Oblivion)
 • Touching Fearies – PeVi10 (fungerer som Demon’s eternal Oblivion)

 • Cloak of Black Feather – MuCo30
 • Criple the Howling Wolf – PeAn25
 • Curse of Circe – MuCo30
 • Open the Tome of the Animal’s Mind – InAn25
 • Strike at the Angered Branch – ReHe15
 • Transofrmation of the Reaveanous Beast to the Torpid Toad – MuAn25
 • The Trecherous Spear – ReHe25
 • Ward Against Wood – ReHe25

Rådsmøte:

 • Rådet vedtar at maguser som samler inn vis (f.eks. gjennom eventyr) beholder 25% til å dele seg i mellom. Resten får kovanentet.
 • Rådet vedtar at maguser som forsker frem spells, kan få dette godkjent som kovanent-tjeneste om dette avklares i forkant og får klarsignal fra rådet.
 • Rådet vedtar og gi Amdeus tjeneste-kompensasjon for å forske frem Wizard’s Leap, og Cornell tjeneste-kompensasjon for The Insubstantial Blindfold.
 • Hugo anonserer at han kommer til å reise bort i lengre tid.

Covenantfolket melder ifra til Amadeus at en naken mann sitter under en eik i skogen. Amadeus tar med seg Askgeir og prøver å fortelle ham at dette er våres øy, men får ikke noe annet forståelig til svar enn gestikulering om at han er kommer ifra treet.

Han snakker et uforståelig språk, pluss noe som Amadeus mistenker er fransk. Amadeus svever ham tilbake til keepet, noe som den nakne mannen tar med fatning. På veien skaffes det ham klær, og han får ordre om å ta de på, til skuffelse for den kvinnelige populasjonen i covanentet.

Det innkalles til råd, Bragi bringes inn som oversetter. Ved hjelp av cornells slette siste 5min spell, og løgndetektorspell føres Aedh gjennom en serie avhør hvor avhørerne til slutt vet alt og Aedh ikke skjønner bæret. Det kommer fram at Aedh er en irsk prins, som med sine 40 soldater skulle angripe Dundrum Castle hvor engelskmennene som han kaller de, har sitt stronghold.

Han har istedet blitt bortført av en heks når han splitter naken svømte rundt, og ført gjennom merkelige magiske steder og dumpet på saltøya. Denne heksen har noen dager tidlige snudd hans egne ledere mot ham, noe som har halvert styrken hans. Muirgen som hun heter, har tidligere vært på godfot med Aedh, og han har betalt for hennes tjenester med vis han finner ved hjelp av sin magiske følsomhet. Han tilbyr nå sin vis i bytte mot hjelp til å innta Dundrum slott, og å få tilbake mennene sine fra Muirgen sine manipuleringer.

Amadeus,Bragi,Askgeir,Guttulf og en gjeng grogger ledes av Aedh opp i eiketreet hvor de finnet ett regio med ett gigantisk tre på en eng omgitt av tåke. De finner ut at ved å gå igjennom der stammen skiller seg kan de endte opp på saltøya igjen eller på ett merkelig magisk sted. Her er trærne enorme, det vokser planter overalt, det rusler i trærne, men det er ingen vind, der kommer sollys ned mellom trærne, men himmelen er mørk.

Der er ingen dyr enda der er fullt av planteliv, kun dyreskygger er synlig. Aedh leder gruppen igjennom her, en grogg mister konsentrasjonen, faller bak gruppen og blir angrepet av en plante som Amadeus teleporterer ham utav og brenner til døde. Reisen går igjennom en vannflateaktig portal som leder til en strand dekket av bølger som slår inn og gjør det tungt å gå. En rar gaupe angriper en av groggene, men får ikke engang skadet ham. Amadeus og groggen tar ned gaupen som inneholdt 2 aquam vis.

Gruppen kommer til en foss hvor fiskene svømmer oppover. De svømmer/sveves opp av Amadeus og fortsetter innover en elv som fører til en stor dam hvor laksen Fintan holder til.
Han kan fortelle de at en dame ledet av en rev tok med seg aedh inn, en mann i svart chainmail ledet av en rev kom tilbake. Gruppen dukker opp i skogen hvor Aedhs 40 soldater holder til ett stykke unna. På veien møter de Conan, tidligere Aedhs mann, som ikke lenger vil ha noe med Aedh å gjøre. Conan og hans 19 menn er på vei til å ta ut 15 “engelske” soldater.

Aedh og gruppen hooker opp med Aedhs gjenværende soldater, og Askgeir ledes til slottet av en speider. Amadeus sender med ham ett wineskin med olje som Askgeir bruker til å brenne ned halve stallen. Det slutter med at de skal angripe slottet, Amadeus fyller murtaket og barrackstaket med olje, ved å sveve og teleportere seg rundtom. Han skal tenne på dette og se om noe overnaturlig slukker det, hvis ikke skal alle mennene angripe porten.

Rewards: +4 Confidence, +2 Aquam Vis

View
1280: Høst - Nisser i fare 2/2

Characters: Amadeus, Hugo og Askgeir
Grogs: 10
Magical Items: 1x potions of invisibility, 1x potion of flying (betalt for av Amadeus)
Mundane Items: Chainmail, 5 MP

 • Askgeir scouter ut johanitternes retrett til kirken, ser at de er redd for hva enn som angriper dem
 • Amadeus sender en løpegrogg for å hente resten av groggene og Hugo, setter i mellomtiden igang en serie med hitandrun angrep. Botcher en pilum of fire i nærheten av kirken og får istedetfor en lysstråle som peker mot seg som resultat, men klarer å unnga å bli fanget.
  Løfter en krigermunk i luften og knuser ham i bakken. Gir et par andre kraftige brannsår.
 • Johanniterne skjønner til slutt at de er sjanseløse mot dette, flykter tilbake mot kirken, og tenker å sette båten sin på sjøen og ro sin vei. Amadeus sender bud på sin båt. Når johanitterbåten er kommet litt ut på sjøen impregnerer han skipssiden med olje og tenner på på laaang avstand. Tre johanitter får av seg rustningen og svømmer i land. Resten brenner ihjel eller drukner.
 • Nissen viser seg for Amadeus, presenterer seg som Eilif og lurer på hvorfor Amadeus hjelper dem. Amadeus får til en avtale med nissen hvor folkene på gården han var nisse for flytter til saltøya sammen med uthuset han bodde i. Johanitterne blir bastet og bundet før de blir ført inn i ett uthus på Ekne.
 • Amadeus bruker midtvintersdag til å be Odin om en tjeneste. Får beskjed om å reise til Utgård, ta seg inn i Jotunheimen og bringe tilbake hodet fra en Rimjette og en Eldjette.

Rewards: 1 i warping til Amadeus ,3 confidence og 8xp. Nissens takknemlighet og starten på ett vennskap :-)

View
1280: Høst - Nisser i fare 1/2

Characters: Amadeus og Askgeir
Grogs: 10
Magical Items: 2x potions of invisibility, 1x potion of flying (betalt for av Amadeus)
Mundane Items: Chainmail, 5 MP

Bragi kommer tilbake fra ett år i Nidaros med nyheter om Johanitter som har reist opp fra Værne kloster i Østfold på jakt etter ondskap i området, etter at deres venn Presten på Mære kirke ble gal. Noen av disse Johanittene blir sendt til Alstadhaug kirke , på jakt etter nisser som har drept buskap og stjålet høy av gode kristne.

Amadeus samler raskt sammen 10 grogger, Askgeir, Demetrius og Hugo og kommer med hjelp av Seidmannen Trygvald raskt fram. Etter å ha sluppet av Askgeir i Håabukta med ordre om å snuse ut hvor mange menn de er, hva de har tenkt å gjøre, samt “plage dem litt kreativt” for å finne ut hvordan de reagerer. Resten av følget reiser rundt Ytterøya og gjemmer båten med menn i Vestremsbukta.

Askgeir setter kursen mot Alstadhaug, og blir på veien sett av en ungdom ved navn Sturla som han overbeviser at han er en mann ved navn Harald Gråfell på pilegrimsferd. Han får vite av Sturla at de voksne i Bygda er på møte i Kirken. Etter å ha sneket seg inn til kirken og satt fyr på prestens kontor vandrer likegreit Askgeir ned til Johanitterenes båt og brenner opp seilet deres i en kiste. Brannen på prestekontoret oppdages og folk raser rundt i grupper og gjennomsøker uthus og låver i mannsrekker som hinter til at det er en taktikk mot usynlighet. Askgeir møter Amadeus med 4 grogs nedenfor Ekne

Planen til Amadeus er å opprette kontakt med Nissene med å la Askgeir velge ut låver, noe han tror han best oppnår i Skogn . Etter å ha holdt taler til Nisser som kanskje var der i et par låver, lagt igjen kjøttbiter og forklart seg for oppmerksomme gårdseiere hvorfor han sniker rundtom midt på natten på gårdstunet deres går Amadeus med følge tilbake til båten og sover noen timer.

Aksgeir blir igjen sendt ut på rekognoseringstur og observerer Johanitter med følge gjennomsøke gårder på Skaug. Lederen deres Hølje Torarinson står i døråpningen og observerer mens mennene gjennomsøker bygninger. Dette får Amadeus til å mistenke Hølje for å kunne se usynlighet. Amadeus designer derfor en test, hvor han skal være usynlig og sveve 4 meter over bakken ett sted Torarinson med følge passerer. Hølje oppdager Amadeus og beordrer mennene til å skyte på punktet hvor Amadeus svever, men i det de får buene frem teleporterer han bak ett tre og bruker all sin makt på å løfte Hølje opp i luften. Mennene hører Amadeus rope, og løper mot ham. Amadeus sniker seg vekk, og konsentrerer seg om å løfte Hølje lenger og lenger opp, til han avslutter spellet. Hølje deiser i bakken fra stor høyde og dør momentant.

Annet:

 • Cornell bruker de neste årene på å organisere en ekstra inntekt for kovanentet, i form av storstilt fiskefangst i nærheten av Saltøya, slik at kovanentet kan betale sine skatter. Denne fiske-ressursen gir en årlig ekstrainntekt på 25 mytiske pund.
 • Kovanentet ser på følgende skatter:
  • 1/10-dels skatt til kirken
  • 1/5-dels (2/10-dels skatt til baronen, hvor 1/10-del går til kongen, 1/10-del går til baronen selv)
 • Cornell får redusert skatte-trykket fra baronen, som kompensasjon for at kovanentets groggs, stilles til disposjon om dette skulle bli nødvendig.

Rewards: 3 confidence

View
1281: Sommer - Svenskejakt

Characters: Guttulf, Grimir
Grogs: 8 (Blandt dem de fire hundene)
Mundane Items: Båt

Guttulf henter ut magiske ressurser:

 • Life Loaner Lotion
 • Potion of Invisibility
 • Potion of Sidestepping

Grimir henter ut magiske ressurser:

 • Potion of Flying
 • Potion of Invisibility
 • Potion of Recovery
 • Seidmannen Trygvald hjelper på reisen med runemagi
 • Grimir går inn en avtale om å frakte varer til Sverige, for å finansiere reisen, og på veien østover drar man innom mange store byer for å handle. Det tjenes opp 60 mytiske skilling.

Svenskens navn: Ansgard Barkmann (51 år), av Barkmann-ætten.

 • Lokasjon: Overkalix (Lenke Google Maps)
 • Eldste sønn (27 år): Gustaf Barkmann
 • Yngste sønn (25 år): Greger Barkmann

Heksen Gudrund:

 • Heselig kvinnemenneske som bedriver suspekt sex med både Ansgard og sønnen Gustaf.
 • Guttulf tar Gustaf som gissel da han er på vei bort fra huset hennes.
 • Seidmannen Trygvald antar at Gudrund bedriver trollskap.
 • Guttulf og Grimir sniker seg inn i huset hennes, og angriper henne, og mesterlig skiller hodet fra halsen i ly av en usynlighetsdrikk.
 • De finner fire uidentifiserte potions i en kiste under sengen hennes.

Holmgagen:

 • Etter en lang og episk kamp, vinner Guttulf til stor glede for mennene.

Character Scars:
Rewards: +10 XP, +3 Confidence, 4 Uidentifiserte Potions

View
1280: Sommer - Operasjon mental-helse

Characters: Amadeus, Cornell, Bragir og Askgeir
Grogs: 6 (2 shieldgrogs for Amadeus og Cornell, 2 ekstra krigere)

 • Kong Magnus ligger for døden i Bjørgvin
 • Kirken ønsker å hindre prins Eirik å overta tronen fordi de potensielle formynderne for den unge prinsen, ikke er på godfot med kriken. De har tenkt å gjøre dette ved å utnytte en hodeskade prinsen fikk da han var liten, og muligens både hevde demonbesettelse og andre ondskapsfulle ting.
 • Den eldre tåkemesteren ber Cornell hente den ungeprinsen, og overlevere barnet til ham, og levere gutten tilbake til sin rette plass etterpå
 • Kovanentet sender en ekspedisjon til Bjørvin, som utfører en mesterlig manøver ved hjelp av kreativ magi-og-snike-ferdigheter i ly av mørket.
 • Man antar at tåkemesteren helbredet hodeskaden barnet hadde pådratt seg, og brukte store mengder vis til å forbedre dets mentale kapasiteter.

Bytte med tåkemestrene:

En kopi av Intellego Sumae, mot følgende labtekster:

The Chirurgeon’s Healing Touch (CrCo15) – Helbreder: Light Wounds (vanlig skade)
The Chirurgeon’s Healing Kiss (CrCo20) – Helbreder: Medium Wounds (vanlig skade)
The Chirurgeon’s Healing Embrace (CrCo25) – Helbreder: Heavy Wounds (vanlig skade)
Incantation of the Body Made Whole (CrCo35) – Helbreder: All Skade (vanlig skade)
Gentle Touch of the Purified Body (CrCo15) – Helbreder: Light Wounds (gift/sykdom)
Gentle Kiss of the Purified Body (CrCo20) – Helbreder: Medium Wounds (gift/sykdom)
Gentle Embrace of the Purified Body (CrCo25) – Helbreder: Heavy Wounds (gift/sykdom)
Incantation of the Purified Body (CrCo35) – Helbreder: All Skade (gift/sykdom)

Charcter Scars: +1 Warpiping Cornell
Rewards: +3 confidence, +8 XP, Auraen på Nivå 5 strekker seg nå over hele Saltøya

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.