Hovtreet Naglimund

Description:
  • Forbundet med Odin – Allfaderen , gjennom et øye som i blant gjør seg synlig.
  • Forbundet med verdenstreet Yggdrasil.
  • Forbundet med den magiske auraen på Saltøya.

(Etter at alle karakterene oppfylte sine respektive løfter til Odin, så vokste Auraen ut fra treet for å til slutt dekke hele øya med et nivå på 5)

Bio:

Hovtreet Naglimund

Ars Norsica Nightowl82