Vitkir: Runetrollmenn/Seidmenn

Description:

Leder: Alrek “Den Harde” , født i 1192

Kjente virtues:

 • Gifted
 • Gentle gifted

Kjente characteristics:

 • Communication 4

Kjente abilities:

 • Teaching: 6 (Rune Magic)
 • Norse: 5
 • Old Norse: 5
 • Craft Runes: 5
 • Theology, Norse: 5
 • Rune Magic: 8
 • Leadership: 8 (Intimidate)
 • Folk Ken: 5

Alrek lite


Trygvald “Vind-herskeren”: født i 1238

Kjente virtues:

 • Gifted

Kjente characteristics:

 • Ingen

Kjente abilities:

 • Norse: 5
 • Old Norse: ?
 • Craft Runes: ?
 • Rune Magic: ?
 • Profession: Seamanship 5
 • Single Weapon: ?

Andre kjente ting:

 • Båt-runer
 • Runer for våpenboosting.

Bjartr: født i 1250

Kjente virtues:

 • Gifted

Kjente characteristics:

 • Ingen

Kjente abilities:

 • Norse: 5
 • Old Norse: ?
 • Craft Runes: ?
 • Rune Magic: ?

Andre kjente ting:

 • Ingen

Audbjørn: født i 1252

Kjente virtues:

 • Gifted

Kjente characteristics:

 • Ingen

Kjente abilities:

 • Norse: 5
 • Old Norse: ?
 • Craft Runes: ?
 • Rune Magic: ?

Andre kjente ting:

 • Ingen

Eden overfor Kovanentet

 • Seidmennene godtar en representant (Cornell) fra kovanentet som storhøvding.
 • Seidmennene skal betale en vis-skatt på 50% av all visen de høster inn til kovanentet.
 • Seidmennene tilbyr å la kovanentet velge hvilken vis eller fordeling av vis de ønsker, og sier seg villig til å betale skatten i disse typer vis dersom den faktisk finnes i seidmennene sitt vislager.
 • Kovanentet (dvs. storhøvdingen) forholder seg til seidmennenes leder og bare til ham. (Hans menn er fremdeles hans menn).
 • Pakten er forseglet under Naglimund i hovet på Saltøya, og således gjort “magisk” bindende via et blodoffer til Allfaderen. (Demetrius har en teori, om at prisen for å bryte denne pakten vil innebære at den som sverget pakten vil miste gaven, altså: Evnen til å kaste magi).

Vis-/Maktkilder

 • 16 av ukjent kvanta og fordeling per år…

Vis-/Maktlager

 • Ukjent
Bio:

Tidligere kunnskap:

Tåkemestrene har referert til fire mystiske menn som har en tvilsom forbindelse til Hoplingeætten under betegenelsen “Runemakigerne/trollmennene”, men intet mer vites om disse.

Vitkir: Runetrollmenn/Seidmenn

Ars Norsica Nightowl82