Verstlige skikkelser: Adelige og kongelige

Description:

Norskekongen: Magnus VI Lagabøte/Håkonsson

Født: 1238

  • Dronning: Ingeborg Eriksdatter
  • Prinser: Håkon og Erik
  • Prinsesser: Ingen…

Høyadel (Jarler/Hertuger)

  • Ladejarlen (NB! Historisk usikker) : Andreas

Lavadel (Lendsmenn/Baroner)

  • Lendsmannen på Fløan: Ulf Fjoddar
  • Lendsmannen på Frosta: Bård Vigdeild
  • Slottsherren av Sion: Samuel Ormstungesson (Kongens mann på Sverresborg)
Bio:

Verstlige skikkelser: Adelige og kongelige

Ars Norsica Nightowl82