Geistlige og andre kirkerepresentanter

Description:
Erkebiskoppen av Nidaros: Jon Raude

En sterk og høyt respektert repressentant for kirken. Ikke redd for åpen kritikk av eller konflikt med kongemakten.

Soknepresten på Frosta: Brynjar Skaun

Ung, nyutdannet og noe svulmende prest. Overtok lederskapet for kirken på Logtun (Frosta) etter at den forrige soknepresten på mystisk vis forsvant på fjorden våren 1274.

Bio:

Geistlige og andre kirkerepresentanter

Ars Norsica Nightowl82