Eifred Audbjørnsson

Ekspert på gammelnordisk fra Island

Description:

Gammelnordisk 5
Craft Runes 3
Communication 0
Teaching 3

Bio:

Eifred Audbjørnsson

Ars Norsica lorepetter