Ars Norsica

1297: Vinter - David

Characters: Primært Cornell og Astor (+noen innvolverte sidekarakterer)

En sen novemberkveld hjemme på Saltøya i 1297 mens vinterkulden krenger seg om trøndelag, så jobber Cornell fredfullt på sin lab hvor han lager “hiberneringspiler” for kovanentet.

Plutselig får han besøk av David.

 • David er en velstelt og elegant herremann, kledd i utmerkede silkeklær, som både er frekk og fin i talen. Han kommanderer rundt guttene til Guttulf som de var hans egne tjenere, og får dem til å diske opp med Mjød og den saftigste skinken som kovanentet har i sitt lager.
 • Cornells labb og sanktum invaderes og det blir helt tydelig at David har fullstendig kontroll over både Guttulf og alle groggsene, og trusslene kommer snikende.
 • David ber først om krukken med som inneholder Theas blod (se eventyrlogg: 1293: Høst – En falks rettferdighet).
 • Cornell er helt og fullt overbevist om at David er en mektig trollmann fra den Hermetiske orden, som antagelig er blitt forført av den vakre Thea.
 • Etterpå ber David om en omvisning i labratorium og sanktum, og ender så opp med å bli stukket ned av en av sine egne hibberneringspiler.
 • 20 minutter senere våkner han og hele laboratoriumet er ribbet og tømt for alt innhold. David er borte, Astor innesperret i et bur, og hele hans garderobe er brent til aske i peisen.

I månedene som kommer starter den kontinuerlige plagingen.

 • Faren til Thea slippes løs som tyvjeger, og kommer tilbake nedsyltet i en kiste, med et krav om 1 vis for at han skal våkne.
 • Kovanentet er skeptisk til å bli utsatt for vis-utpressing, men godtar å ofre en vis for å lære mer om hvordan det hele henger sammen. Faren våkner etter at visen er betalt via en flaske som skal føres ut i havet med tidevannet.
 • Faren våkner uten minner, annet enn at han har en beskjed til Cornell om at han kan få kjøpe tilbake sitt laboratorium for 1 Vis per femtedel, og kjøpe maks 2 femtedeler hver sesong.
 • Cornell ignorer fornærmelsen og forsøker å begynne prosessen med å samle samme et nytt laboratorum.
 • I løpet av et par netter har alle kjøpmenn og håndtverkere han har inngått avtaler med glemt at avtalene fantes.
 • Cornell forsøker så å roe nervene med å lese seg opp i en summa om Creo.
 • Boken forsvinner selvfølgelig sporløst en natt, med et hyggelig brev fra David om at han har lånt den ett år og en dag, men at han selvfølgelig kan levere den tilbake mot en lett kompensasjon for bryet for en pawn med vis.

Cornell ber i desperat frustrasjon om hjelp foran tuntreet og påkaller Allfarens krefter:

 • Han ber om å få tilbake sine tapte eiendeler, og om å slutte å bli plaget av David.
 • Allfaren stemme høres, og prisen blir nevnt til å være en lærepenge.
 • Cornell askepterer
 • En hånd strekkes ut fra tuntreet og suger bort Cornells venstre øye. Cornell blir så bedt om å betale de 6 pawnsene Vis som er krevd, og han blir informert at David sletter ikke var noen trollmann, og ei heller hadde noen forbindelse til den hermetiske ordenen. (Dette får Hugo til å konkludere med at David antgalig var en fe). Hvordan allfaren håndterer David vites ikke.

Avtalen med den yngste av tåkemestrene: Kovanentet gir han full tilgang til det hermetiske biblioteket, mot at han anskaffer en level 40 labtekst av Aegis of the Heart.

Expenses: 7 Pawns med Vis (6 pawns vis for Cornell)
Character scars: Cornell mister sitt venstre øye i avtale med tuntreet (Odin)
Rewards: +3 Confidence, +10 experience, Fearie Sympati – Taking Precautions +1 (5 xp), redder flere sesonger med arbeid.

Comments

Nightowl82

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.