Ars Norsica

1293: Vinter - Jotunheimen 1/2

Characters: Amadeus, Askgeir, Grimir, Guttulf
Groggs: 14 av Guttulfs krigere, og 2 av Askgeirs speidergutter.

Equipment (Mundant):

 • Tørket kjøtt og fisk, korn, mel, mat, øl for en 14 dager.
 • Lengder med tau.
 • Klesskift, sovetepper,

Equipment (Kovanent-ressurser):
(Lån godkjent av kovanentrådet, med garanti i viskontien til Amadeus)

 • 2x Arrow of the Piercing Flame
 • 9x Arrow of Legendary Beast Destruction
 • 6x Bead of the Piercing Flame
 • 10x Bead of Legendary Beast Destruction (1 brukt)
 • 3x Chalk of Magical Creature Warding (lvl.30) (1 brukt)
 • 3x Wooden Pearl of the Escape Artist

6 Charged Items gitt til Guttulf:

 • 1x Potion of Flying
 • 2x Potion of Sidestepping
 • 2x Potion of Invisilbility
 • 1x Potion of Berserkers Endurance

7 Charged Items gitt til Grimir:

 • 1x Potion of Flying
 • 2x Potion of Sidestepping
 • 2x Potion of Invisilbility
 • 2x Serum of The Frost Breathing Lier

Ildjette:

 • Rødt hår og skjegg som minner om en brennende flamme, områder på kroppen som ser brent ut.
 • Bopel: Muspelliheimen (Flammelandet) (Se: Norrøn kosmologi – En sagainnføring)
  • Dvergenes beskrivelse: Elver av lava, skiller den fra resten av Jotunheimen.
  • Eneste inngang voktes av den Sorte (den elste og mektiske ildjetten).
  • Sverdet Lavatann.

Rimjette:

 • Blålig hud, hvitt, grått eller blålig hår.
 • Bopel: Niflheim (Tåke/frostrøykheimen) (Se: Norrøn kosmologi – En sagainnføring)
  • Ledes av Kong Bergelmir, som lever tilbaketrukket langt inn i Niflheim.

Dvergene

 • Stort drikkegilde, og får et kart av Jotunheimen.

Utgård

 • Stormkjempene åpner portalen etter fem dager

Encounter med ulver:

 • 18 ulver angriper leiren,
 • Strategisk plassert Arch of Fire Ribbons, brenner en gruppe til aske.
 • Hver gruppe på 6 ulver, viste seg å være en ulv.
 • +12 Animal Vis

3 Dager ned fra fjellene, følger så skogen mot Niflheim.

 • Jakter mammut, villsvin og bjørn for mat.
 • Amadeus jakter ned en bergrise
 • +4 Terram Vis

14-dager etter å ha entret Jotunheimen, når gruppen noe som kan minne om vesenet vi er ute etter: Rimjetten: Hyme.

Rimjetten: Hyme

 • Bor i en hule på kanten av Niflheim
 • Virker smartere enn bergrisene,
 • Jakter reinsdyr
 • Snakker Gammel Norrønt
 • Vil gjerne være modig.
 • Driver bytte-handel kjøtt mot fisk med bergriser legre sør.
 • Gruppen etablerer en forsvarbar leir, omgitt av magisk ward mot magical creatures.
 • Sårbar for Ild, etter Pillum-test…
 • Slenger på en Bead of Beast Destruction

+4 Aquam Vis, og et Rimjette-hode

Hodelogistikk…

Rewards: +3 confidence, +4 Aquam Vis, +4 Terram Vis, +12 Animal Vis (5 til Amadeus)

Comments

Nightowl82

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.