Ars Norsica

1286: Vår - Motstridende krefter 2/2

Characters: Demetrius, Hugo, Grimir og Askgeir
Groggs: 8
Equipment: Langship, mat, telt, 50 MP og diverse magiske ressurser

Presten knekkes

  • Graven og ryktene
  • Ulven
  • Lynsjingen av gamlingen
  • Åpning av graven

Demonen

  • Fangen i huset
  • Korte forhandlinger
  • Bruker en “Bead of….”

Sluttspillet

  • Saltøya sender ned en representant til å bosette seg på den forlate gården
  • Svartalvene får fritt spillerom.

Rewards: +2 confidence, makt og fremtidig kunnskap om Ibyn’s klokke

Comments

Nightowl82

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.