Ars Norsica

1286: Vår - Motstridende krefter 1/2

Characters: Demetrius, Hugo, Grimir og Askgeir
Groggs: 8
Equipment: Langship, mat, telt, 50 MP og diverse magiske ressurser

Demetrius blir kontaktet av to ravner en vakker maidag i 1286 som ber ham lytte til tuntreet ved midnatt. Da han står fremfor ved midnatt, så viser Naglimund øyet sitt, og taler til ham, om et fiskevær på Møre som blir gjemsøkt av onde, men svunnede krefter fra gammel-Norrøn tid. Da den lokale kirken vakler i sin stødighet, og evne til å beskytte lokalbefolkingen.

Problemet er at også andre krefter lurer i kulissene, av en art som ønsker å korrumpere den norrøne innflytelsen. Så Naglimund lover en belønning som vil være verdt reisen, dersom Demetrius tar med seg de folkene han trenger og får eleminert de rivaliserende kreftene.

Avreise og magiske ressurser fra kovanentet:
Demetrius får Hugo interessert i reisen, og beordrer umiddelbart avreise. Han låner så (dvs. garanterer i sin personlige vis) følgende items:

 • 5 Chalk of Magical Creature Warding (lvl.30)
 • 5 Chalk of Faerie Warding (lvl.30)
 • 2 Chalk of Demon Warding (lvl.30)
 • 3 Wooden Pearl of the Escape Artist
 • 1 Potion of Flying
 • 4 Potion of Recovery
 • 2 Life Loaner Lotion
 • 2 Bead of Demonic Obliteration
 • 2 x Potions of Invisibility, til Grimir
 • 2 x Potions of Invisibility, til Askgeir

Karakterliste fra Malme

 • Storbonden: Reinard Malmvik
  • Ambisjoner om å stige opp til lavadelen som Baron
 • Husfrue: Ingunn Malvmvik
 • Smeden: Byrnjolf Utvik
 • Grandonkel til storbonden: Kjallak Malmvik 80 år, men blind… (Gudsfryktig)
 • Prest: Ingvar Samuelsen – Gudsfryktig mann, fra Bjørgvin. (True Faith: ?)
 • Fiskebonden: Kolbein Bjølstad

Anklomst, handel, gjestebud og innledende undersøkelser

 • Grimir tar rollens som reisefølgets annsikts utad.
 • Da de ankommer Malme gir de seg, under fullt navn ut for å være handelsreisende fra Nidaros.
 • De blir tatt vel i mot av den lokale storbonden, og blir invitert på gjestebud på gården hans.
 • Askgeir observerer smeden (Byrnjolf) og husfruen (Ingunn) i et lettere intitm og privat øyeblikk.
 • På gjestebudet melder flere av de lokale om lettskremte ungdom, og vanskelige forhold innad på gårdene i fiskeværet.
 • Den gamle blinde grandonkelen forteller historier og mimrer om den gamle klokken, som en gang beskyttet fiskeværet mot farer. En beretning som fenger Hugo sin interesse.

Ibyns klokke (Bell of Ibyn)

 • Stammer fra et av de gamle mørejarlenes tokt i Europa.
 • Brukt i den lokale stavkirken som kirkeklokke, og beskyttelses-relic.
 • På mystisk vis forsvunnet (stjålet?) for 100 år siden.
 • Kalveskinn med nedtegnelser
 • Hermetiske symboler, muligens et gammelt artifact
  • Blandt annet refferanser til intellego og det infernalske.
 • Tilpasset flavour-tekst:
  • The Bell does not look like a normal church bell, oval with a round bottom and a round knocker inside; instead, it has two convex sides that meet at either of its edges, and a flat top with a massive bracket that was at one time attached with ropes to the rotted wood frame. It is three feet wide and five feet tall, and weighs nearly 600 pounds. Viewed from the bottom, it looks like an eye, though without a clapper or pupil. The sides of the Bell are inscribed with strange, non-Hermetic runes. There is also a series of twelve knobs on each side, each knob a round projection about two inches long and an inch thick, marked with a different strange and unfamiliar symbol. The knobs on the front protrude outward, while those on the back are rounded into the interior of the Bell.

Varger og svartalver

 • Demetirus får de lokale ulvene til å spore opp feene i området

Våpenhvileavtale med svartalvene

 • Etter lettere forhandlinger (utpressing)
 • De går med på å holde seg unna menneskene den neste måneden.
 • De lover å undersøke om de besitter noe kunnskap om kirkeklokken

Lenker til steder

Rewards: +3 Confidence

Comments

Nightowl82

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.