Ars Norsica

1285: Sommer - Amadeus besøker Utgård 3/3

Characters: Amadeus, Askgeir og Grimir
Groggs: 9+1
Equipment: Mat, noen fakler og ikke mye annet.

Veien videre innover i svartalvenes ganger går friksjonsløst. Askgeir speider alene, og hovedstyrken avanserer stødig gjennom det trange gangsystemet. Etter en liten time med grundig gjennomgang, ser det ut til at det lille gangsystemet er tømt for fiender, og man finner to innganger til hva som ser ut som en overdimensjonert borg – tilpasset skapninger av en helt annen dimensjon enn vanlige folk.

Askgeir utforsker og kartlegger borgen
Elif gjør folk usynlige, og Amadeus sender Askgeir innover i borgen for å lage en oversikt over hva man står ovenfor, og som den mestertyven han er utfører han oppgaven med smidighet og pressisjon.

Det blir konkludert med at man har nådd Utgård.

Amadeus på kjempesafari
Allerede etter at den innledende utforskingen av festningengs kjeller er foretatt, så insisterer Amadeus på å dra på kjempesaffari, og gjøre enkle eksperimenter på skapningene.

Arbeid blir forstyrret, ting blir flyttet rundt på og en fakkel blir dynket i olje.

Kjempene (i hvert fall enkelte av dem) virker litt mentalt begrensede, men de reagerer på forstyrrelsene så godt de evner, med irritasjon, undring og raseri.

Kjempenes bibliotek

 • Runetavler/Skinn
 • Store kart på hjorteskinn

Manntall for Utgård

 • Kjemper Soldater: 24
 • Kjemper Kapteiner: 4
 • Jarl (Stormkjempe – finne korrekt navn)
 • Prest (Stormkjempe – finne korrekt navn)

Lynstaver
På taket av borgen oppdager man fire metallstaver, som på mystisk vis får Amadeus til å anta at de er forbundet med lynet.

Amadeus blir imidlertid stående ovenfor ett problem, da han ikke er flink nok til å spontancaste magi som påkaller lyn. Han kan imidlertid skape lyn i dets naturlige omgivelser, så han bruker litt kløkt og sin naturlige kjærlighet for ild, til å skape en brann på taket, som blir veldig naturlig for kjempene å slukke ved å påkalle regn.

Planen virker, og en hissig regnstorm bli påkalt av kjempenes prest for å hjelpe til å drukne flammene. Amadeus fyrer avgårde alt han har innsatsvilje, og klarer med nød og neppe å påkalle lynet.

Gruppen blir hele sesongen

 • Sikre seg Arcane Lenker til borgen
 • Finne ut hva vi skal gjøre med svartalvene (muligens gjemme seg et annet sted, enn i gangene deres)
 • For å studere kjempene ytterligere.
 • Observere dem i kamp (spionere på jaktlagene)
 • Finne veien tilbake til sivilisasjonen fra Utgård.
 • Søke etter vis! (Naturlig at det finnes vis på et slikt sted, men ikke sikkert det er mulig å få tak i den)
 • Finner ut at en gang i mnd, setter slottsherren eller presten i gang en storm med lyn, som etter å ha slått ned i de 4 stavene gjør at Utgård plutselig befinner seg ett annet sted, mest sannsynlig Jotunheimen. Svartalvgangene befinner seg der fremdeles etter dette skjer. Årstiden virker å være den samme på det andre stedet, man er fremdeles oppi fjellene ett sted.

Rewards: Et vakkert drikkehorn fra kjempenes borg Utgård, 3 confidence

Comments

Nightowl82

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.